Tietosuojalauseke

Me Bakom micken oy ab:ssa (y-tunnus: 2561236-1) olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota palveluitamme ja pitää yhteyttä asiakkaisiimme.

Mihin kerättäviä henkilötietoja säilytetään ja käytetään?

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun, uusasiakashankintaan, asiakas ja uusiasiakashankintaan liittyvään viestintään ja tiedotukseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Yhteyshenkilön nimi, Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Postiosoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Laskutustiedot, Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot, muut asiakkaan antamat tiedot.

Asiakkaan antamia tietoja voidaan tarvittaessa päivittää erilaisista tietopalveluista ja julkisista rekistereistä. Analytiikkatiedot, joita keräämme ja käsittelemme verkkosivujemme käytön yhteydessä sisältävät seuraavia tietoja:

Asiakkaan IP-osoite, Asiakkaan päätelaite ja laitteen tunniste, Käyttöjärjestelmä, Vierailuajankohdat, URL-reitti sivustolla, Selaintyyppi ja versio ja Kieliasetukset.


Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisätietoja:

Johanna Riva

Oy Bakom micken ab

2561236-1

Takomotie 14 A 7

00380 HELSINKI

+358 40 5688 950

booking@bakommicken.fi